Nhất Niệm Vĩnh Hằng

22/02/2020 teppiesq 0

– Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu. Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên. Chỉ có niệm của […]

Tiên Nghịch

22/02/2020 teppiesq 0

– Vương Lâm – một thiếu niên bình thường, may mắn được gia nhập vào một môn phái tu tiên xuống dốc của nước Triệu, […]

Đan Thần Trở Về

19/02/2020 teppiesq 0

– Vô Thượng Đan Thần, bị người đánh lén, chân thân ngã xuống, nghịch thiên sống lại. Sống lại một đời, Ngô Thần nhất định […]