Ta Ôn Nhu Bạo Quân

16/03/2021 teppiesq 0

– Truyện 1v1, nam nữ chính sạch, nữ chính tài giỏi văn võ song toàn, nam chính lớn hơn nữ chính 12t, cực sủng, cung […]

Bất Diệt Kiếm Quân

11/03/2021 teppiesq 0

– Minh Vi Thiên Kiêu, Khước Đương Phế Tài, thiếu niên lúc ngẫu nhiên được Đế Giả truyền thừa, hiện ra đọa Thiên chi chi […]

Xoát Tiền Nhân Sinh

07/02/2021 teppiesq 0

– Trầm Lãng trùng sinh về thời điểm năm thứ nhất đại học, ngoài ý muốn phát hiện trước khi trùng sinh dưới trò chơi […]

Đế Tiên Yêu Nhiên

01/02/2021 teppiesq 0

– Đế Tiên Yêu Nhiêu: Nhiếp Chính Vương Phi, Duệ Thượng Thiên. “Bản vương anh tuấn nhiều tiền, có thể giúp nàng treo lên đánh […]