Y Thống Giang Sơn

02/05/2020 teppiesq 0

– Một thầy thuốc kiếp trước lao lực mà chết chuyển thế tới nhà một đệ nhất gian thần của Đại Khang, nhập vào người […]

Linh Chu

01/03/2020 teppiesq 0

– Đạo gia tu luyện kiếp này, Phật gia tu luyện kiếp sau! Đạo tại bến bờ, Phật tại cõi Niết bàn, con người tại […]

Mục Thần Ký

22/02/2020 teppiesq 0

– Đại Khư tổ huấn đã nói rõ, trời tối tốt nhất đừng ra ngoài. Đại Khư Tàn Lão Thôn, một đứa bé được những […]

Đại Ma Vương

13/02/2020 teppiesq 0

– Hàn Thạc – Một kẻ trong đầu óc tràn ngập những ý nghĩ tà ác, nhưng không dám áp dụng bởi nhát gan vô […]