Kiếm Vũ Lâu

09/05/2021 teppiesq 0

– Bách binh chi quân là kiếm, Cửu đoản chi thủ là đao, Khoái ý ân cừu là giang hồ! Giang hồ thay đổi trong […]

Thanh Thiên Yêu

04/04/2021 teppiesq 0

– Tử Phượng chân huyết hóa linh chuyển sinh, ba ngàn năm tháng, một đời làm người. Tiếng thiên địa chi chân ý, nghịch mệnh […]