Ta Là Cưu Ma Trí

30/05/2021 teppiesq 0

– Tỉnh lại sau giấc ngủ, Hạ Bình mang theo một viên thần bí hạt châu, xuyên qua trở thành Thiên Long Bát Bộ thế […]

Dị Giới Dược Sư

19/04/2021 teppiesq 0

– Xuyên qua dị giới, nhân vật chính cảm nhận được mọi thứ đều lạ lẫm, chính vậy nên chỉ cầu sống một cuộc sống […]