Tiêu Dao Phái

09/01/2021 teppiesq 0

– Kim Dung võ hiệp bên trong có không ít cao thủ thần bí, trong sách hoặc nhấc lên danh tự, hoặc chưa từng nhấc […]

Y Đạo Quan Đồ

19/12/2020 teppiesq 0

– Hầu như tất cả mọi người đều biết đệ nhất hảo hán cuối thời Tùy là Lý Nguyên Bá, nhưng có mấy ai biết […]