Từ Hokage Bắt Đầu

22/05/2021 teppiesq 0

– Xuyên việt Hokage thế giới, trở thành Uchiha bật hack bộ tộc, Uchiha Mikoto đệ đệ, nắm giữ ngón tay vàng! 1, lựa chọn […]

Vạn Thiên Chi Tâm

05/09/2020 teppiesq 0

– Giảng thuật một người bình thường, ngoài ý muốn đạt được một cái hệ thống có thể ngẫu nhiên thu hoạch được đủ loại […]