Thái Cổ Kiếm Tôn

31/12/2020 teppiesq 0

– Cũng chỉ thanh vân, khí thôn âm u. Đại đạo đan xen, kiếm giả độc tôn. Đây là một người cùng một thanh kiếm […]

Chí Cao Chúa Tể

30/09/2020 teppiesq 0

– Chưởng thôn thiên địa sơn hà. Cước đạp nhật nguyệt tinh thần. Thiếu niên Tần Dịch mang theo một quyển thần bí đồ quyển, […]

Thần Hồn Chí Tôn

30/05/2020 teppiesq 0

– Con đường võ đạo, vĩnh viễn không có điểm dừng, là nghịch thiên cải mệnh, vượt mọi chông gai hành trình. Vạn năm trước, […]