Tu La Vũ Thần

22/02/2020 teppiesq 0

– Luận tiềm lực, không tính thiên tài, nhưng huyền công vũ kỹ, đều có thể vô sư tự thông. Luận mị lực, thiên kim […]