Viêm Vũ Chiến Thần

15/03/2021 teppiesq 0

– Được độc vương truyền thừa, luyện thành tuyệt thế độc công; Nắm tàn huyết chi kiếm, nuốt chửng vô tận cường địch; Tu Viêm […]

Liễm Tài Nhân Sinh

11/01/2021 teppiesq 0

– Liễm Tài Nhân Sinh [Tổng] – Gom Tiền Nhân Sinh. Lâm Vũ Đồng xuyên qua tại từng cái truyền hình điện ảnh tiểu thuyết […]

Cửu Long Thánh Tổ

29/11/2020 teppiesq 0

– Cửu Long đại lục, cổ có Cửu Long! Tương truyền đến một long giả, nhưng liệt trên ức vạn người; Đến Cửu Long Nhân, […]

Bạo Lực Đan Tôn

21/11/2020 teppiesq 0

– Bất Tử Đan Tôn Trần Huyền luyện đan thời điểm bị tạc chết, trùng sinh tại Phong Vân đại lục, vốn định yên lặng […]

Truy Mỹ Cao Thủ

04/05/2020 teppiesq 0

– Nguyên Bản phổ thông một tên đại học tân sinh, từ trên trời hạ xuống hoành phúc, thu được một viên tiền đồng sau […]