Bạch Hoàn Đấu La

21/05/2021 teppiesq 0

– “Tên của ta là Nhạc Bạch, hư hư thực thực Xuyên Việt giả, là cái treo tất.” “Ta tại Võ Hồn điện làm danh […]

Đệ Nhất Thi Thê

06/05/2021 teppiesq 0

– Mộ Nhất Phàm không ngờ một ngày kia mình lại xuyên không vào bộ tiểu thuyết do chính mình sáng tác. Xuyên trở thành […]

Đệ Nhất Sủng

26/04/2021 teppiesq 0

– Thiếu nữ nhà họ Cố nổi danh là một cô gái không có nhan sắc, thế nhưng lại có thể kết hôn với người […]