Ma Môn Bại Hoại

17/04/2020 teppiesq 0

– Đạo môn bại hoại có thể được hiểu là khi sư diệt tổ, tàn sát đồng môn. Còn đối với phật môn bại hoại […]

Vạn Cổ Tà Đế

02/03/2020 teppiesq 0

– Thiếu niên Tà Thiên, vận mệnh nhiều thăng trầm, ngẫu nhiên đạt được truyền thừa, chư giới muốn trảm. Xông Cửu Châu, giết phá […]