Hokage Chi Tà Đế

07/09/2020 teppiesq 0

– Vĩ đại YY chi thần đem một cái tà ác nam nhân đưa đến Hokage Ninja thế giới! Ở nơi nào hắn lật đổ […]

Cực Phẩm Vú Em

19/08/2020 teppiesq 0

– Cao Lôi Hoa trong lúc làm nhiệm vụ đặc biệt bị xuyên không đến dị giới, hắn suýt nữa là ngã gục tại nơi […]