Đại Đạo Tranh Phong

11/01/2021 teppiesq 0

– Không rơi vào luân hồi nhập đại thiên, Tâm truyền một đạo ở nhân gian. Nguyện lên một kiếm giết vạn kiếp, Vô tình […]