Đế Bá

13/02/2020 teppiesq 1

– Truyền kể về một đứa trẻ Lý Thất Dạ, mới 13 tuổi đã bị chủ nhân thần bí của Tiên Ma Động ép buộc […]