Tu La Đan Thần

19/12/2020 teppiesq 0

– Thiên Đao Ma Thần Tần Dương tu vi đạt tới bán bộ chúa tể, nỗi đau mất ái thê, bốc lên cực lớn phong […]

Cuồng Đồ Tu Tiên

30/06/2020 teppiesq 0

– Đầu đường lưu manh xuyên việt Dị Giới, nhập vào thân thế gia chán nản thiếu gia. Trong đầu mang theo bản lúc linh […]

Cửu Tiêu Võ Đế

16/01/2020 teppiesq 2

– Thiên tài thiếu niên vi báo huyết mạch bị đoạt chi thù, dung hợp Ngoại Vực linh hồn về sau, đạp vào nghịch thiên […]