Đuổi Thi Thế Gia

11/01/2021 teppiesq 0

– bầu trời tam kỳ nhật nguyệt tinh, chư thần thống chiếu trấn tam phương, mạt sát mãnh quỷ không lưu tình, che trời lấp […]

Cửu Luyện Quy Tiên

03/01/2021 teppiesq 0

– Ngũ Hành Luân Linh, Chân Hỏa cửu chuyển; Sau hết, cửu luyện quy tiên. Hai chân đạp lật trần thế sóng, một vai gánh […]

Bất Diệt Long Đế

20/12/2020 teppiesq 0

– Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! […]

Vạn Cổ Đế Tôn

17/12/2020 teppiesq 0

– Không thành thần, không là Ma, chỉ vì chính mình sống! Cái này một cái trước nay chưa có rộng lớn đại thế, người […]