Đại Ngụy Cung Đình

17/05/2021 teppiesq 0

– “Sinh làm Đại Ngụy hoàng tử, Nguyện khi (làm) thịnh thế nhàn vương. Chí ở thân cận nữ sắc khuyển mã thanh sắc, Lòng […]

Vạn Cổ Vũ Đế

14/12/2020 teppiesq 0

– Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lâm Vân lại cùng mẹ kế cùng ngủ một giường, bị lớn tuổi 6 tuổi mẹ kế đặt ở […]

Võ Thần Thánh Đế

08/12/2020 teppiesq 0

– Bại tận thiên kiêu, chém thiên tài! Đấu chiến quần hùng, võ đạp đỉnh phong! Quyền băng ức vạn sao trời, chân nát vạn […]

Cửu Tiên Đồ

28/04/2020 teppiesq 0

– Thiên đạo bất dung, hạ xuống vô thượng phong ấn.Thiếu niên hữu duyên đạt được bức họa Cửu Tiên Đồ.Từ đây, nghịch thiên cường […]

Cực Phẩm Thấu Thị

27/04/2020 teppiesq 0

– Hắn là một thanh niên vô cùng bình thường nhưng lại gặp được một cơ duyên lớn. Hắn nhận được một viên ngọc bội […]