Siêu Thứ Nguyên Chiến Tranh Trò Chơi

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Siêu Thứ Nguyên Chiến Tranh Du Hí – Siêu Thứ Nguyên Chiến Tranh Trò Chơi.
“Xin hỏi… Ngài thiếu tiền sao?”

Ngày nào đó, một cái tên là JOKER tên đột nhiên xuất hiện ở La Triệt trước mặt, như vậy quay hỏi hắn, “Có muốn tới hay không một hồi trò chơi? Đem tương lai mình làm làm tiền đặt cuộc thẻ đánh bạc, đến một hồi tiền tài trò chơi!”