Siêu Phàm Binh Vương

Main playlist with id Siêu Phàm Binh Vương does not exist!Main playlist with id Siêu Phàm Binh Vương does not exist! – Hắn tung hoành biên thuỳ, sáng kiếm Ẩn Long, thanh danh lên cao. Hắn hoành hành đô thị, tiếc hoa hộ hoa, kết quả dẫn đến tương tư.

Tại chiến trường, hắn là vô địch binh vương, làm địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, tại đô thị, hắn đồng dạng là siêu phàm tồn tại.