Siêu Huyền Không Gian

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Quanh quẩn ở Sinh và Tử bên bờ, mê mang với đúng hay sai lựa chọn, qua lại ở ma pháp cùng khoa học kỹ thuật thế giới, dậm chân ở thực tế cùng hư ảo không gian.
Cửa nát nhà tan bạo lệ thanh niên mang theo tràn đầy phẫn hận bước vào này mê huyễn không gian, lần nữa tìm tồn tại ý nghĩa!
Map truyện:

– Q1 – Mở Màn: Nhân Gian Bi Kịch
– Q2 – Thí Luyện: Kinh Hồn Kỷ Phấn Trắng
– Q3 – Sợ Hãi: Underworld
– Q4 – Phân Loạn: Kiếm Dữ Pháp Kỷ Nguyên
– Q5 – Mê Vụ: Quyền Hoàng Thế Kỷ
– Q6 – Phong Bạo: Nộ Hải Tranh Phong
– Q7 – Kháng Tranh: Tự Do Tư Ba Đạt (Sparta)
– Q8 – Thiết Nhập: Thiết Huyết Thú Liệp
– Q9 – Giác Tỉnh: Hắc Dạ Chi Mộ Quang

* Vô Hạn Lưu, main cơ trí, quyết đoán, không yy, không ngựa giống.
* Lịch ra: Tùy thời gian rảnh, bảo đảm không drop