Siêu Cấp Vô Địch Ký Sinh

Main playlist with id Siêu Cấp Vô Địch Ký Sinh does not exist!Main playlist with id Siêu Cấp Vô Địch Ký Sinh does not exist! – Ký sinh, ký sinh. . . Ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. . .
Ký sinh, ký sinh. . . Có thể vô hạn tiến hóa, sáng tạo máy móc đế quốc, quét ngang Tinh Tế máy móc đại quân, hát chinh phục ngoài hành tinh Nữ Đế. . .

Ký sinh, ký sinh. . . Uy vũ khí phách địa tại vô tận Tinh Tế, vô số Tinh Tế văn minh bởi vì nó run rẩy, bởi vì nó nghe tin đã sợ mất mật. . . Phá tan vũ trụ hạn chế…
Đem ký sinh Địa Cầu hoàn tất, ta đem Vô Địch tại Địa Cầu.