Siêu Cấp Toàn Năng Siêu Sao

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:50:20
2:
Tap 002 - 04:12:31
3:
Tap 003 - 04:01:59
4:
Tap 004 - 04:16:39
5:
Tap 005 - 04:04:31
6:
Tap 006 - 03:49:20
7:
Tap 007 - 04:01:04
8:
Tap 008 - 04:03:23
9:
Tap 009 - 03:30:22
10:
Tap 010 - 03:42:05
11:
Tap 011 - 03:51:19
12:
Tap 012 - 03:39:05
13:
Tap 013 - 03:41:15
14:
Tap 014 - 03:40:40
15:
Tap 015 - 04:05:11
16:
Tap 016 - 04:05:10
17:
Tap 017 - 04:05:07
18:
Tap 018 - 04:14:05
19:
Tap 019 - 04:22:29
20:
Tap 020 - 04:05:32
21:
Tap 021 - 03:51:05
22:
Tap 022 - 03:54:39
23:
Tap 023 - 03:48:49
24:
Tap 024 - 03:34:44
25:
Tap 025 - 03:47:39
26:
Tap 026 - 03:55:55
27:
Tap 027 - 03:39:55
28:
Tap 028 - 03:29:29
29:
Tap 029 - 03:27:10
30:
Tap 030 - 03:40:29
31:
Tap 031 - 03:40:18
32:
Tap 032 - 04:01:16
33:
Tap 033 - 04:03:23
34:
Tap 034 - 03:48:02
35:
Tap 035 - 03:49:01
36:
Tap 036 - 04:06:09
37:
Tap 037 - 04:03:04
38:
Tap 038 - 03:46:11
39:
Tap 039 - 04:03:33
40:
Tap 040 - 03:53:31


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Hắn là trong lịch sử tối toàn năng siêu sao, có thể đảm nhiệm được trên sân bất kỳ vị trí nào, từ Ajax cất bước, từng bước một chinh phục châu Âu giới bóng đá, tiến tới chinh phục thế giới giới bóng đá!
Đây là một cái tràn ngập nhiệt thế giới của máu, tràn ngập cảm xúc mãnh liệt thế giới!
Trần Phàm trong tự điển xưa nay sẽ không có “Từ bỏ” một từ, hắn chính là không bao giờ bỏ cuộc đại danh từ!

PS: Main trong truyện này đá cho ĐTQQ Hà Lan nên mấy bác không cần lo là sẽ yy lố bịch đá cho TQ đâu.
PS2: Giải bóng đá của Hà Lan t/g nó viết có mấy cái tên mình tìm không đc trên baidu google worldfootball nên mình cứ up name theo kiểu của goolge dịch nha mấy bác: D