Siêu Cấp Sinh Vật Chiến Hạm

Main playlist with id Siêu Cấp Sinh Vật Chiến Hạm does not exist!Main playlist with id Siêu Cấp Sinh Vật Chiến Hạm does not exist! – Một con thuyền ngoại vũ trụ chiến hạm trung tâm, bởi vì nào đó ngoài ý muốn tiến vào cái này vũ trụ, ở đã trải qua vô số trăm triệu năm lúc sau, bị gần chết vai chính trong lúc vô ý gặp được, hơn nữa dung hợp.

Từ đây vì không ngừng tăng lên chiến hạm cấp bậc, cùng với nào đó quỷ súc ý niệm.
Bắt đầu hành tinh thượng vũ trụ trung lớn mạnh tự thân, sưu tập tài nguyên lữ trình.