Siêu Cấp Phục Chế Hệ Thống

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Tận thế tiến đến, linh khí khôi phục, hung thú tứ ngược
Main 17 tuổi trọng sinh mà đến pháo hôi dưới cơ duyên xảo hợp mở ra phục chế hệ thống
Ngươi vũ khí ta có thể phục chế
Ngươi kỹ năng ta có thể phục chế

Ngươi luyện dược kỹ thuật ta cũng có thể phục chế

lão bà ngươi ta đều có thể phục. . . A không. . .

Ta có thể đoạt tới hệ thống nơi tay, thiên hạ cùng ta họ

Main lấy được kỹ năng người khác , thể loại tận thế