Siêu Cấp Phù Không Thành

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:32:07
2:
Tap 002 - 03:37:49
3:
Tap 003 - 03:14:13
4:
Tap 004 - 02:56:09
5:
Tap 005 - 02:42:09
6:
Tap 006 - 02:58:00
7:
Tap 007 - 02:59:47
8:
Tap 008 - 02:39:04
9:
Tap 009 - 02:38:09
10:
Tap 010 - 02:41:40
11:
Tap 011 - 02:56:39
12:
Tap 012 - 02:54:52
13:
Tap 013 - 02:48:14
14:
Tap 014 - 02:31:32
15:
Tap 015 - 02:42:53
16:
Tap 016 - 03:02:43
17:
Tap 017 - 02:42:02
18:
Tap 018 - 02:44:56
19:
Tap 019 - 03:01:20
20:
Tap 020 - 03:00:02
21:
Tap 021 - 02:55:13
22:
Tap 022 - 02:46:38
23:
Tap 023 - 02:43:13
24:
Tap 024 - 03:06:14
25:
Tap 025 - 02:50:38
26:
Tap 026 - 02:48:57
27:
Tap 027 - 02:44:51
28:
Tap 028 - 02:58:31
29:
Tap 029 - 03:03:36
30:
Tap 030 - 03:16:32
31:
Tap 031 - 03:13:56
32:
Tap 032 - 03:40:11


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Phong ấn tên thật Stephen chu bước lên truy tìm luyện kim thuật chung cực hàm nghĩa con đường.
Vì đột phá phàm nhân cực hạn, hắn thả ra thần nghiệt giam cầm trên hằng tinh tiến hành nghiên cứu, nhưng cũng bởi vậy gặp phải cao nhất áo thuật hội nghị thẩm phán, bị phán quyết vĩnh cửu giam cầm ở vặn vẹo hư không. Một viên kim sắc tượng thụ hạt giống gợi ra thời không loạn lưu để hắn may mắn chạy trốn, nhưng mất đi tất cả hắn không thể không bắt đầu lại từ đầu kiến tạo thuộc về mình phù không thành.

Vào lúc này, hắn mới phát hiện mình đã không ở nguyên lai vũ trụ…