Siêu Cấp Lưu Manh Chiến Thần

Main playlist with id Siêu Cấp Lưu Manh Chiến Thần does not exist!Main playlist with id Siêu Cấp Lưu Manh Chiến Thần does not exist! – Nhìn tiểu thuyết đồ chính là cái gì?
Một chữ —— thoải mái! Quyển sách duy nhất mục đích, chính là từ đầu thoải mái đến vĩ, một thoải mái đến cùng!

Một cái tại Cô Nhi Viện nhận hết bạch nhãn cùng ăn hiếp thiếu niên, bởi vì một lần rơi nhai mệnh treo một đường cùng một cái đến từ một cái khác linh hồn của thế giới dung hợp, từ đó bước trên một mảnh vô sỉ nhân sinh con đường!
Lưu manh? Hèn hạ? Vô sỉ? Bá đạo? Biến thái? Muốn hình dung gia, những cái này từ còn xa xa chưa đủ!