Quật Khởi Chư Thiên

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Mở ra hai mắt, giáng lâm cao võ Tam quốc biến thân khăn vàng tiểu binh, đây là lực lượng tăng mạnh Tam Quốc thế giới…
Lữ Bố, Triệu Vân, Trương Phi, tại nguyên bản trong lịch sử chính là một đấu một vạn mãnh tướng huynh, bây giờ vũ lực thẳng phá chân trời, quét ngang vạn quân, băng sơn liệt thạch đều là bình thường!
May mà ta có bàn tay vàng, có thể xuyên thẳng qua chư thiên thế giới…
☣ Chủ thế giới: Tam Quốc Thế Giới.

☣ Map phụ: Xạ Điêu, Ỷ Thiên,…
☣ Quyển 1: Khăn vàng. (34c, xong)
☣ Quyển 2: Xạ Điêu. (64c, xong)
☣ Quyển 3: Quảng Lăng. (40c, xong)
☣ Quyển 4: Ma biến Ỷ Thiên. (Đang ra)