Pokemon Chi Chiến Đấu Đại Sư

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Lạc Vũ Thần tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện chính mình thế mà xuyên qua đến Sinnoh cùng trong thế giới hiện thực Hokkaido thống hợp hình thành Tuyết đảo.
Hắn thần kỳ phát hiện mình có thể thông qua mắt phải hệ thống nhìn thấy Pokémon đẳng cấp đặc tính thuộc tính.

Hắn Pokémon Đại Sư hành trình bởi vậy bắt đầu.