Phong Bá Lục Nhân

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Tại biên đương đạo thế giới bóng đá;
Tại Messi Ronaldo tranh bá châu Âu đấu trường;

Tại cường thủ như mây đương đại sân cỏ;
Hắn nâng lên tiền đạo đại kỳ, tồi thành nhổ trại, dẫn bóng như nha, Phong Bá thảm cỏ xanh!