Phản Phái Vinh Diệu

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Xuyên qua Huyền Huyễn Thế Giới, mình là Thượng Giới Bất Hủ Thế Lực Thánh Tử, một thân thực lực đứng đầu cùng thế hệ, vốn tưởng rằng có thể thanh thản ổn định xưng bá thiên hạ.
Ai biết Cửu Long kéo quan tài xuyên qua thời không mà tới.
Từ hôn rất đúng giống phát sinh ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, sờ bắt nạt thiếu niên nghèo!

Nuôi ngựa gã sai vặt một tiếng hót lên làm kinh người!
Sống lại mà đến cường giả.
Chí Tôn Cốt bị chính mình móc xuống em họ.
Đột nhiên cảm giác Thế Giới rất nguy hiểm!