Nhị Thứ Nguyên Chi Một Đầu Cá Ướp Muối

Main playlist with id Nhị Thứ Nguyên Chi Một Đầu Cá Ướp Muối does not exist!Main playlist with id Nhị Thứ Nguyên Chi Một Đầu Cá Ướp Muối does not exist! – Nhị Thứ Nguyên Chi Nhất Điều Hàm Ngư – Nhị Thứ Nguyên Chi Một Đầu Cá Ướp Muối.
Wang Hanyu: “Rõ ràng chỉ muốn làm cái ngồi ăn rồi chờ chết cá ướp muối, hệ thống ngươi tại sao muốn bức ta!”
Hệ thống: “Không bức ngươi liền không có cách nào gây sự”
Wang Hanyu: “Vì cái gì ngươi cho trong tiểu thuyết nhân vật chính là người ta quen biết a.”

Hệ thống: “Đơn thuần trùng hợp”
Wang Hanyu: “Yuuta-kun, vì cái gì cho ngươi hóa quá một lần hoá trang về sau ngươi liền biến dạng này rồi?”
Nakajima Yuuta: “Đã thức tỉnh mới yêu thích đi.”
Wang Hanyu: “Không phải ta không tưởng tượng lực, thật sự là thế giới này quá tao.”