Nhị Thứ Nguyên Chi Một Đầu Cá Ướp Muối

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Nhị Thứ Nguyên Chi Nhất Điều Hàm Ngư – Nhị Thứ Nguyên Chi Một Đầu Cá Ướp Muối.
Wang Hanyu: “Rõ ràng chỉ muốn làm cái ngồi ăn rồi chờ chết cá ướp muối, hệ thống ngươi tại sao muốn bức ta!”
Hệ thống: “Không bức ngươi liền không có cách nào gây sự”
Wang Hanyu: “Vì cái gì ngươi cho trong tiểu thuyết nhân vật chính là người ta quen biết a.”

Hệ thống: “Đơn thuần trùng hợp”
Wang Hanyu: “Yuuta-kun, vì cái gì cho ngươi hóa quá một lần hoá trang về sau ngươi liền biến dạng này rồi?”
Nakajima Yuuta: “Đã thức tỉnh mới yêu thích đi.”
Wang Hanyu: “Không phải ta không tưởng tượng lực, thật sự là thế giới này quá tao.”