Nghịch Thiên Khí Vận Hệ Thống

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Xuyên qua dị thế, tự mang Nghịch Thiên số mệnh hệ thống;
Cái gì? Ngươi cảnh giới cao hơn ta? Tiêu hao số mệnh trị trực tiếp thăng cấp, nghiền ép ngươi;
Cái gì? Ngươi võ kỹ mạnh hơn ta? Tiêu hao số mệnh trị võ kỹ viên mãn, xong ngược ngươi;

Cái gì? Ngươi tiền tài so với ta nhiều? Tiêu hao số mệnh trị hối đoái kim tệ, đập chết ngươi;
Gay go, số mệnh trị có chút thấp, gần nhất muốn xui xẻo a.