Mỹ Nữ Tại Thượng

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Tần Mạc năm nay 25, một cái lão ba ba cái mẹ.
Nghe nói cha hắn có thể ôm ba cái mỹ nhân về, đều là bởi vì lúc tuổi còn trẻ đánh bậy đánh bạ vào ở mỹ nữ nhà trọ.
Không chỉ có ăn nhờ ở đậu còn cướp chạy ba cái chủ nhà.

Bởi vậy Tần Mạc từ nhỏ lập chí về sau cưới lão bà nhất định muốn tại số lượng cùng chất lượng phía trên siêu việt lão ba.
Sau đó Tần Mạc quyết định làm chủ nhà, cho thuê nhà trọ.
Không phải mỹ nữ chớ quấy rầy, không phải độc thân không thuê.