Hám Thiên Chiến Đế Audio

Đánh giá truyện
Tác giả: ,
Thể loại: ,
Loại:
Trạng thái:
Lượt nghe:
12
Giọng nam: 26 tập

Không tuân theo trời! Không sợ địa! Độc tu thân! Không cầu phật! Không sợ ma! Duy ta vô địch!Người mang tuyệt thế trọng bảo, đến Chiến Ma Xi Vưu truyền thừa, đúc thành mạnh nhất nhục thân.Thiếu niên từ nhỏ bé Đông Huyền vực mà đến, lại nhìn hắn như thế nào từng bước một thành tựu chí tôn Thần vị, đặt chân vạn tộc đỉnh phong.—Cảnh giới cho các bạn mới đọc:Luyện Thể, Ngưng Huyết, Thối Cốt Linh Hải, Linh Thủy, Viên Đan Thần Nhân, Thiên Thần, Thần Vương Thánh Nhân …. còn nữa.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
Tải trình duyệt CỐC CỐC để nghe mượt, tải truyện dễ dàng! (lưu ý cần tắt chặn QC để xem)