Máy Mô Phỏng Huyền Huyền

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Thấy sóng to cây, kéo cao ốc nghiêng. . . .
Linh khí thức tỉnh, vạn giới tranh bá. . . . .
Võ đạo tu tiên dị năng, ai có thể ngang dọc?

Tất cả, từ một cái nho nhỏ máy mô phỏng bắt đầu.
Phù thủy thế giới, tiên hiệp thế giới, săn ma thế giới, chư thần thế giới. . . . .