Mạt Thế Hắc Khoa Kỹ Chiến Hạm Hệ Thống

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Người sống sót căn cứ ở ngoài, thi triều đột kích, rậm rạp, che trời lấp đất
Người sống sót căn cứ trong vòng, nhân tâm hoảng sợ, tiếng khóc một mảnh, gặp phải tuyệt cảnh

Hạ bạch: Đều đừng hoảng hốt, phóng ta tới —— lão tử siêu cấp chiến hạm còn có 30 giây đến chiến trường!