Mạt Nhật Liễu, Thân Biên Toàn Thị Nữ Tang Thi

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Tận thế, Zombie hoành hành!
Luôn có nữ Zombie muốn ăn ta…
Gần nhất eo có đau một chút, làm sao bây giờ?
Online chờ! Gấp!
PS: Tận thế làm ruộng sau. . Cung văn

Cvt: main từ mạt thế hơn 1 năm sau trọng sinh về thời điểm mạt thế mới bắt đầu, tận thế sau 1 thời gian sẽ dần dần xuất hiện giác tỉnh giả và biến dị zombie , main có năng lực (chưa biết phải giác tỉnh ko ) là thân thể miễn dịch virus Zombie , bị Zombie cắn thì thân thể sẽ dần dần mạnh lên , người vừa biến thành Zombie ăn máu của main sẽ giữ được ý thức nhưng sẽ nhận main làm chủ , càng ăn nhiều máu của main thì sức mạnh sẽ càng tăng, thời gian dài ko ăn sẽ bị mất ý thức. Như tác giả giới thiệu truyện thuộc tuýp làm ruông hậu cung văn , main không thánh mẫu , sát phạt quyết đoán , quân tử thánh mẫu suy nghĩ kỹ trước khi vào hố .