Mạt Nhật Liễu, Thân Biên Toàn Thị Nữ Tang Thi

Main playlist with id Mạt Nhật Liễu, Thân Biên Toàn Thị Nữ Tang Thi does not exist!Main playlist with id Mạt Nhật Liễu, Thân Biên Toàn Thị Nữ Tang Thi does not exist! – Tận thế, Zombie hoành hành!
Luôn có nữ Zombie muốn ăn ta…
Gần nhất eo có đau một chút, làm sao bây giờ?
Online chờ! Gấp!
PS: Tận thế làm ruộng sau. . Cung văn

Cvt: main từ mạt thế hơn 1 năm sau trọng sinh về thời điểm mạt thế mới bắt đầu, tận thế sau 1 thời gian sẽ dần dần xuất hiện giác tỉnh giả và biến dị zombie , main có năng lực (chưa biết phải giác tỉnh ko ) là thân thể miễn dịch virus Zombie , bị Zombie cắn thì thân thể sẽ dần dần mạnh lên , người vừa biến thành Zombie ăn máu của main sẽ giữ được ý thức nhưng sẽ nhận main làm chủ , càng ăn nhiều máu của main thì sức mạnh sẽ càng tăng, thời gian dài ko ăn sẽ bị mất ý thức. Như tác giả giới thiệu truyện thuộc tuýp làm ruông hậu cung văn , main không thánh mẫu , sát phạt quyết đoán , quân tử thánh mẫu suy nghĩ kỹ trước khi vào hố .