Marvel: Vô Hạn Dị Năng

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:39:01
2:
Tap 002 - 03:20:23
3:
Tap 003 - 03:39:55
4:
Tap 004 - 03:29:53
5:
Tap 005 - 03:31:42
6:
Tap 006 - 03:43:27
7:
Tap 007 - 03:28:50
8:
Tap 008 - 03:41:23
9:
Tap 009 - 03:45:36
10:
Tap 010 - 04:26:37


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Bất quá hắn không có ta kỳ quái, bởi vì ta mỗi qua hai mươi bốn giờ liền sẽ thu hoạch được một cái dị năng —– đến từ thế giới khác năng lực!

Ngay từ đầu, ta lấy được đều là chút thiểu năng trí tuệ dị năng, miễn cưỡng làm siêu anh hùng lăn lộn qua ngày.

Thẳng đến có một ngày, ta ngẫu nhiên thu được hảo vận tỷ chiếu cố.

Từ đó về sau, dị năng của ta liền không ngăn được, ta hiện tại sợ nhất là ngày nào đó không cẩn thận đem Vũ Trụ cho nổ. (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

TH AUDIO · Marvel: Vô Hạn Dị Năng