Marvel Chi Ta Có Thể Khống Chế Kim Loại

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:24:42
2:
Tap 002 - 04:37:11
3:
Tap 003 - 04:40:09
4:
Tap 004 - 04:02:55
5:
Tap 005 - 04:18:57
6:
Tap 006 - 04:21:48
7:
Tap 007 - 04:49:51
8:
Tap 008 - 05:15:05
9:
Tap 009 - 05:16:19
10:
Tap 010 - 05:23:24
11:
Tap 011 - 05:23:52
12:
Tap 012 - 05:25:07
13:
Tap 013 - 05:18:28
14:
Tap 014 - 04:25:36
15:
Tap 015 - 04:50:17
16:
Tap 016 - 05:10:02
17:
Tap 017 - 05:01:40
18:
Tap 018 - 05:18:21
19:
Tap 019 - 05:17:53
20:
Tap 020 - 05:25:57
21:
Tap 021 - 05:31:14
22:
Tap 022 - 05:37:02
23:
Tap 023 - 06:05:27
24:
Tap 024 - 05:14:05
25:
Tap 025 - 05:08:37
26:
Tap 026 - 05:53:41
27:
Tap 027 - 06:08:50
28:
Tap 028 - 06:25:47
29:
Tap 029 - 05:57:13
30:
Tap 030 - 05:43:10


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Tony khôi giáp

Captain American thuẫn

Thor cây búa

Black Panther y

Quả tỷ. . . Thật không tiện, ngươi kim loại nhẫn đã quên trích!

Này, khoai tím quái, găng tay của ngươi cũng là kim loại làm sao?

Kim loại khống chế, kim loại cường hóa, kim loại vĩnh cố, nhỏ bé khống chế, kim loại thân. . .

Thật không tiện, chỉ cần có kim loại địa phương, ta chính là thần! !