Marvel Bên Trong Thứ Nguyên Phòng Ăn

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Vua Hải Tặc bên trong Hải Vương, Hokage bên trong vĩ thú, Fate bên trong Servant, Toriko mỹ thực.
Đây là một nhà mở tại Marvel bên trong thứ nguyên phòng ăn, liên thông thứ nguyên vạn giới, chào mừng ngài đến nhấm nháp vạn giới mỹ vị.