Marvel: Bắt Đầu Đóng Vai Hokage

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Xuyên việt Marvel thế giới, Ngô Sâm thu được mạnh nhất đóng vai hệ thống, diễn càng giống nguyên nhân vật, thu được sức mạnh liền càng mạnh. Đệ Tứ Hokage, Six Paths of Pain, Uchiha Madara, Rikudō Sennin. . .
H.Y.D.R.A: Làng Lá đến cùng là cái nào thôn? Lại cất giấu loại này sức mạnh kinh khủng!

S.H.I.E.L.D: Cùng Akatsuki tổ chức so ra, H.Y.D.R.A quả thực chính là địa đầu xà!
Thanos: Rikudō Sennin sao? Tự xưng là Tiên nhân, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút mạnh bao nhiêu! Làm Ngô Sâm đóng vai nhân vật từng cái từng cái lần lượt ra trận lúc, người của thế giới này chợt phát hiện, đây mới là thế giới ‘Chân tướng’ . . .