Luyện Khí Năm Ngàn Năm

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Phương Vũ tu luyện gần năm ngàn năm , còn không có đột phá Luyện Khí kỳ…”Ta thật sự chỉ Luyện Khí kỳ, nhưng các ngươi chớ chọc ta!”