Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Main playlist with id Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi does not exist!Main playlist with id Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi does not exist! – Nhặt được zombie, ngốc manh đủ ba trăm sáu mươi kiểu, muốn loại nào có loại đấy.
Những lúc nguy hiểm thì cô nói: “Anh lên trước, tôi bọc hậu”
Lui về sau thì cô nói: “anh đánh, tôi sẽ che”

Khi chiến đấu cô nói: “Không được rồi, tôi đánh không nổi! Tôi áp sát”
Khi chạy trốn cô dõng dạc: “Thế giới lớn như thế này, tôi muốn tham quan!”
Nam chính chịu đựng được nữa: “Trừ tôi ra ai cho em ăn no nữa? Em mau tỉnh lại là vừa.”