Long Châu: Chế Bá Toàn Vũ Trụ

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:46:36
2:
Tap 002 - 03:54:58
3:
Tap 003 - 03:42:15
4:
Tap 004 - 03:34:19
5:
Tap 005 - 03:35:07


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Mới tỉnh mộng, Sufan phát hiện mình xuyên qua đến Dragon Ball thế giới, bên người còn nằm một cái gọi Bulma đại mỹ nữ.

Ngay ở Sufan vì chính mình thân là người địa cầu cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, nhưng là thức tỉnh một cái hệ thống, tất cả năng lực đều có thể.

Broly siêu Saiya truyền thuyết huyết thống!

Số 17 vĩnh viễn không bao giờ cạn năng lượng!

Ma nhân Buu có thể sống lại thể chất!

Songoku Ultra Instinct!

Beerus phá hoại!

Vados Thời Không Luân Hồi!

Số 18 bra?

Cái này. . . Thì có điểm quá mức.