Lão Tổ Nàng Tế Thiên Rồi

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Từ nhỏ áo bông biến thành tiểu sơn tra, Dư Noãn phát hiện trên con đường tu tiên đều là hố, nhà nàng lão tổ tế thiên liền là lớn nhất hố! Dư Noãn không cẩn thận thành lấp hố tiểu năng thủ, từ đây cá ướp muối biến đường cá – ̗̀(๑ᵔ⌔ᵔ๑).
Nho nhỏ cá ướp muối luyện kiếm thiên:
“Sư bá, ta là Phù tu.”
Không nguyện luyện kiếm Dư Noãn, một mặt chính kinh địa, nhìn chằm chằm đem nàng xách tới Lạc Anh Cốc luyện kiếm Lạc Anh sư bá.
“Ta không thấy ngươi vẽ phù!”

“Có thể ta còn là nửa cái âm tu, ta muốn luyện tiếng sáo.”
“Luyện thế nào đều là ma âm xuyên tai!” Lạc Anh thở dài, “Bất luận vẽ phù còn là nhạc khúc, nào có một kiếm nơi tay thiên hạ ta có tới sảng khoái.
Đi a, bốn mùa hoa nở trong trận đi một lần, đảm bảo ngươi yêu cầm kiếm cảm giác.”
Dư – lười ung thư thời kì cuối – Noãn lòng chua xót: Sư huynh mau tới cứu ta QAQ!
Sư huynh: Sư muội, đi a (* ̄m ̄) không nguyện luyện kiếm Phù tu không phải một cái tốt âm tu.
Dư Noãn: ? ?