Lão Tổ Mời Xuống Núi

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:29:05
2:
Tap 002 - 04:20:23
3:
Tap 003 - 04:25:02
4:
Tap 004 - 04:26:14
5:
Tap 005 - 04:18:18
6:
Tap 006 - 04:30:20
7:
Tap 007 - 04:44:22
8:
Tap 008 - 04:08:25
9:
Tap 009 - 04:20:17
10:
Tap 010 - 04:41:39
11:
Tap 011 - 04:02:30
12:
Tap 012 - 04:25:13
13:
Tap 013 - 04:24:21
14:
Tap 014 - 04:35:19
15:
Tap 015 - 04:23:04


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Tông Thận ngoài ý muốn xuyên qua.

Hắn thu hoạch được đánh thẻ hệ thống, khổ tâm tu luyện, khai tông lập phái.

Là thánh địa bốn phía chinh phạt.

Lại tại đỉnh phong nhất thời kì, lựa chọn thoái ẩn phúc địa.

Mỗi ngày đúng hạn đánh thẻ, lột mèo cho heo ăn.

Đằng đẵng mười vạn năm đều chưa từng xuất quan.

Có thể gần nhất, trong thế giới này đột nhiên có thêm không thiếu nhân vật chính khí vận người.

TH AUDIO · Lão Tổ Mời Xuống Núi