Lặng Lẽ Check-In 10000 Năm, Thánh Nữ Cầu Ta Xuất Sơn

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Ta gọi Lâm Uyên, xuyên việt đến rồi Huyền Huyễn thế giới, thành một cái Linh Yêu (giống Slime bản huyền huyễn), không có khí vận gia thân, cũng không phải là cái gì Thiên Sinh Thần Ma, ta chỉ muốn sống thật khỏe, duy nhất thức tỉnh hệ thống, vẫn là cá mặn check-in hệ thống.
Cho nên ta nỗ lực kiên trì check-in, mọi việc bày mưu rồi hành động, yên lặng check-in 10000 năm, cũng không bước vào bất kỳ nguy hiểm nào bên trong.
Trong lúc này, ta thu dưỡng quá mười mấy Tiểu La Lỵ, giáo dục quá mấy chục cái nhân loại ấu hài, vì hoàn thành check-in nhiệm vụ, còn nuôi qua mấy cái hung thú, thế nhưng trời đất chứng giám, ta thật không phải là cái gì ẩn sĩ cao nhân, ta chỉ là một mỗi ngày kiên trì check-in Linh Yêu. Giờ có người thành tiên nhân, có kẻ thành nữ đế, yêu hoàng, đợi hắn xuất quan phụng dưỡng.

Thẳng đến có một ngày, ta cẩu thả 1 vạn năm sơn mạch bên ngoài, có người khàn cả giọng hô to.
“Các ngươi đoạt ta đệ Chí Tôn Cốt, giết ta cha mẹ còn chưa đủ, không nên đuổi tận giết tuyệt? Cung nghênh ta Lâm gia Tổ Tiên, ma đạo tổ sư, Lâm Uyên!”
Giờ khắc này, Lâm Uyên sửng sốt!
Cảnh Giới: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Vấn Đỉnh, Khai Thiên Môn, hoặc là phi thăng, hoặc là chính là Lục Địa Thần Tiên…
ĐẾ BÁ CÁ MẶN LƯU. VẠN NĂM MAIN ĐA PHẦN LÀ NGỦ, CÁI GÌ CŨNG DỄ NÓI, TRỪ ĐỘNG VÀO CON CHÁU CỦA NÓ, BẢN THỂ DẠNG SLIME.