Lạn Kha Kỳ Duyên

Main playlist with id Lạn Kha Kỳ Duyên does not exist!Main playlist with id Lạn Kha Kỳ Duyên does not exist! – Lạn Kha bên cạnh ván cờ lá rụng, lão thụ ở giữa đánh cờ không người
Hưng sở trí thiên nguyên một cờ, lại quay đầu sơn hải mênh mông
. . .

Tỉnh lại sau giấc ngủ, Kế Duyên trở thành một cái cũ nát Sơn Thần Miếu bên trong nửa mù hành khất.
Thực lực không đủ miệng pháo đến gom góp, Chân Nhân một thanh kiếm, Thần Côn một cái miệng, chính là Kế Duyên tại cái này đáng sợ thế giới an thân đặt chân căn bản.