Kiếm Tru Thiên Đạo

Main playlist with id Kiếm Tru Thiên Đạo does not exist!Main playlist with id Kiếm Tru Thiên Đạo does not exist! – Hắn là trong Tu Tiên giới duy nhất Kiếm tu người, hắn một đời đều đang tu luyện Kiếm Tiên chi đạo!
Trước khi chết, hắn chỉ để lại một câu chấn động thế nhân lời nói: “Ta Kiếm Tiên chi đạo, chưa bao giờ có chạy trốn, ta muốn cho này kiếm, chỉ có phong mang.”

Khi hắn lần thứ hai mở con mắt ra, thế giới sốt sắng rồi! Hắn trùng tu Kiếm Tiên chi đạo, kiếm tru Thiên Đạo, ý nát tan Thương Khung, thành tựu Kiếm Tiên cảnh giới!